W czasie weekendów Kino Metalowiec czynne jest na 30 minut przed seansem.

PROWADZIMY REZERWACJE BILETÓW TYLKO DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH


TANIE PONIEDZIAŁKI

Ceny biletów w każdy poniedziałek to 15 zł  - wersja 2D
oraz 17 zł  wersja 3D.
Ceny biletów mogą ulec zmianie na wyraźne polecenie Dystrybutora.
Repertuar kina może ulec zmianie.


UPRAWNIENIA I KORZYSTANIE Z KARTY "RODZINA 3 PLUS"

W kinie "Metalowiec" zasadą korzystania z karty "Rodzina 3 Plus" jest zniżka 50%  biletu ulgowego na 1 seans filmowy dziennie ( Zarządzenie nr 440/2015 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.10.2015 r.)

Karta "Rodzina 3 Plus" ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym
tożsamość.

Karta "Rodzina 3 Plus" ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź
odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

Z kartą "Rodzina 3 Plus" nie obowiązują promocje kina "Metalowiec" (w tym maratony filmowe).

Utrata prawa użytkowania Karty "Rodzina 3 Plus" następuje w przypadku:
1. upływu ważności Karty,
2. uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty,
3. korzystania z ulg i zwolnień przez użytkownika niezgodnie z Regulaminem,
4. utraty uprawnień do uczestnictwa w Programie,
5. zmiany danych adresowych użytkownika.